Bella

   

(Voor hier voor een vertaling)

Dear Gert-Jan,

It is extremely difficult to talk about Bella. My eyes are filled with tears when thinking about her.
I do not know where to start. The beginning is an everyday story on the streets of Bucharest: the large number of abandoned dogs.
This is also the story of Bella. She was abandoned with her 6 puppies in a ruin filled with garbage, close to the apartment building we live in. Unfortunately, I did not take pictures of her at that time.

First we tried not to get involved, but I could not prevent to admire the dignity with which this so small dog raised up her youngs, without asking anybody anything. I admired her how she taught them everything she knew, to walk on so crowded streets, full of cars and drivers not paying attention to dogs….

The puppies died one by one … I can not stop crying remembering those days.

We tried to save the last two of them, we vaccinated and sterilised them: a girl and a small boy. I was told one morning that the boy was killed.  (The little girl, Coba, is now also adopted in Holland. )

Bella is a delightful, sensitive, proud and intelligent dog. There are not enough words to highlight all her qualities. She is unique.

She has chosen us as her family and found out where we were living. She took her last baby, and one day she was before the apartment door (in the 3 floor !). We wanted so much to take her and her last puppies – a girl with us. We already have two dogs and two cats taken from the streets, and there is not so much room for animals in an apartment, in a block of flats.

Bella found a place to sleep in front of the building, waiting every morning for us to get out, following us wherever we went. If we went shopping, she came with us and waited in front of the store, if we went by car, she ran after the car until we took her with us….

I was so afraid not to be hit by a car or hurt by anyone...

I remember the nights when we slept with the windows open, paying attention to any barking and being afraid not to happen anything to her.

I thank God that He heard my prayers, and that Bella has a lovely family now. My only desire is to get some photos with her from time to time. I miss her so much!

Iuliana and Ernst
Bucharest
Romania15 mei 2011 fotografeerde en filmde Dogs Adoptions Nederland Bella en haar pups Coba en Columbus. Het drietal werd met Urgentie op de adoptielijst gezet. Helaas was het voor Columbus te laat, hij overleed enkele dagen later. Bella en Coba kwamen met spoed naar Nederland en werden geadopteerd.

Kijk naar het filmpje dat 15 mei 2011 van Bella gemaakt werd >>


Dear Iuliana,

First of all I want to say that we are so pleased we adopted “Bella”.  Although we have changed her name, because “Bella” in the Netherlands is a name regular given to cows. So we turned it into ZsaZsa.

And indeed, we must say that ZsaZsa is a very intelligent, loving and wonderful dog.  At first we could notice that she must have had a terrible life in Romania. It wasn’t easy for her to trust us in the beginning, but now she’s the total opposite: she is now the most loyal to us of every dog I have ever had! I guess she is just very grateful to have a nice, warm house instead now and some loving and caring owners.

In answer to your question, I send you some lovely pictures.  I hope you’ll enjoy them and that it will take away some of your feelings of missing her.

So you can believe that 2012 will be a much more pleasant year for ZsaZsa!


Greetings,
Gert-Jan & Yves
Kaatsheuvel
The Netherlands

Profiel van Bella, nu Zsazsa

Profiel van Coba


Beste Gert-Jan,

Het is heel erg moeilijk voor me om over Bella te vertellen. Wanneer ik aan haar denk begin ik te huilen. Waar zal ik beginnen... 

Het is heel gewoon hier in Boekarest dat je elke dag zwerfhonden tegenkomt. Maar dit is het verhaal van Bella. Bella werd achtergelaten met haar 6 puppy's op een bouwval bedekt met vuil, dichtbij het appartementengebouw waar wij wonen. Helaas nam ik toen geen foto's van haar.
In het begin probeerden we geen aandacht te schenken aan moeder en pups, maar de waardigheid waarmee Bella haar kinderen grootbracht dwong bewondering bij me af. Ze vroeg niemand iets. Ik had groot respect voor de manier waarop ze haar pups van alles leerde, ze leerde hen ook door de drukke straten te lopen, waar veel verkeer is. Veel bestuurders letten niet op honden.

Ondanks haar goede zorgen stierven de puppy's één voor één... Als ik daaraan terugdenk word ik zo verdrietig...

We probeerden de laatste 2 pups te redden. We lieten hen inenten en steriliseren. Het was een klein reutje en een teefje. Op een ochtend werd me verteld dat het reutje dood was. (Het teefje, Coba, is later geadopteerd in Nederland)

Bella is een fantastische, gevoelige, trotse en intelligente kleine hond. Er zijn niet genoeg woorden om haar te beschijven. Bella is uniek.

Ze koos ons als haar familie en vond het appartement waar we wonen. Samen met haar laatste pup stond ze op een dag voor onze deur, driehoog! We wilden hen zo graag een thuis geven maar we hebben al 2 honden en 2 katten, ook van de straat gered, en het is geen groot appartement.

Bella vond een slaapplek vlak voor ons gebouw. Elke morgen stond ze ons op te wachten, ze volgde ons waar we ook gingen. Wanneer ik boodschappen ging doen, liep ze mee en wachtte voor de winkel. Wanneer we met de auto weg gingen rende ze achter de auto aan tot we haar meenamen...

Steeds was ik zo bang dat ze door een auto geraakt zou worden of dat iemand haar kwaad zou doen...

Ik herinner me dat we s'nachts met de ramen open sliepen, luisterend naar elk geblaf. Zo bang dat er iets met haar zou gebeuren. Ik dank God dat Hij mijn gebeden hoorde, en dat Bella is geadopteerd door lieve mensen.

Mijn enige wens is dat ik zo af en toe wat foto's van haar krijg. Ik mis haar zo!

Iuliana and Ernst
Boekarest
Roemenië


 Beste Iuliana,

Allereerst wil ik zeggen dat we heel blij zijn dat we Bella hebben geadopteerd. We hebben wel haar naam veranderd. In Nederland wordt de naam Bella veel aan koeien gegeven. Wij hebben haar Zsazsa genoemd.  

En inderdaad, wij kunnen beamen dat Zsazsa een erg intelligente, liefdevolle, geweldige hond is. In het begin konden we merken dat ze een zwaar leven heeft gehad in Roemenië. Het was niet gemakkelijk voor haar om ons te vertrouwen. Maar nu is het helemaal het tegendeel: ze is de meest trouwe hond die ik ooit gekend heb! Ik vermoed dat ze erg dankbaar is om een fijn, warm thuis te hebben en baasjes die om haar geven.
      
In antwoord op je vraag stuur ik je wat foto's. Ik hoop dat je ze mooi vindt en dat ze het gemis van Bella wat zullen verzachten.  

Ik hoop ook dat je ervan overtuigd bent dat 2012 een prachtig jaar zal worden voor Bella!

Vriendelijke groet,
Gert-Jan & Yves
Kaatsheuvel
Nederland